ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
ΤΙΜΗ

SILCA ΚΡΙΚΑΚΙΑ ΜΕ ΚΛΙΠ 60mm 100ΤΕΜ.

SILCA ΚΡΙΚΑΚΙΑ ΜΕ ΚΛΙΠ 50mm 50ΤΕΜ.

SILCA ΚΡΙΚΑΚΙΑ ΜΕ ΚΛΙΠ 40mm 50ΤΕΜ.

SILCA ΚΡΙΚΑΚΙΑ ΜΕ ΚΛΙΠ 25mm 100ΤΕΜ.

PAULAT ΚΡΙΚΑΚΙΑ 50mm ΝΙΚΕΛ 50ΤΕΜ.

PAULAT ΚΡΙΚΑΚΙΑ 38mm ΝΙΚΕΛ 100ΤΕΜ.

PAULAT ΚΡΙΚΑΚΙΑ 35mm ΝΙΚΕΛ 100ΤΕΜ.

PAULAT ΚΡΙΚΑΚΙΑ 30mm ΧΡΩΜΑΤ.100ΤΕΜ

PAULAT ΚΡΙΚΑΚΙΑ 30mm ΠΛΑΚΕ 100ΤΕΜ.

PAULAT ΚΡΙΚΑΚΙΑ 30mm ΝΙΚΕΛ 100ΤΕΜ.

PAULAT ΚΡΙΚΑΚΙΑ 30mm WAVE 100ΤΕΜ.

PAULAT ΚΡΙΚΑΚΙΑ 25mm ΝΙΚΕΛ 100ΤΕΜ.

PAULAT ΚΡΙΚΑΚΙΑ 20mm ΝΙΚΕΛ 100ΤΕΜ.

PAULAT ΚΡΙΚΑΚΙΑ 14mm ΝΙΚΕΛ 100ΤΕΜ.

PAULAT ΚΡΙΚΑΚΙΑ 12mm ΝΙΚΕΛ 100ΤΕΜ.

PAULAT ΚΡΙΚΑΚΙΑ 10mm ΝΙΚΕΛ 100ΤΕΜ.